1 Created with Sketch.

ZORG op school

Phare macie……. farmacie….. apotheek. Daar kun je geneesmiddelen halen. Een stukje “zorg” dus.
Specifieke aandacht voor kinderen op school noemen we óók “zorg”. Vandaar deze vuurtoren. En… zorg is er voor ALLE kinderen. Maar soms voor de één wat méér dan voor de ander. Dat noemen wij “op maat”.

Een leerkracht op ’t Vierschip biedt – naast onderwijs aan de groep – ook zelf specifieke zorg “op maat” aan de leerlingen. Onze onderwijsmethoden zijn modern en veelal al afgestemd op drie niveau’s, waaronder ook de vlotte leerlingen en de risicoleerlingen. Een groot deel van de extra zorg wordt daarmee al uitgevoerd IN de klas. Dat lukt ook dankzij didactisch vaardige leerkrachten die een goede werkplanning kunnen maken. En op die manier komen leerkrachten tijdens de lessen toe aan de extra behoeften van bepaalde leerlingen. Voor zover de groepsgrootte dat toelaat natuurlijk. Extra behoefte bestaat vaak uit extra instructie en extra controle/feedback.

Waar de mogelijkheden van de leerkrachten toch tekort schieten, bijvoorbeeld wegens een te grote groep of te weinig tijd, is er soms nog de mogelijkheid tot hulp van de interne begeleider en enkele onderwijsassistenten.

De intern begeleider werkt soms dus ook remediërend in de groepen. Splitsen van groepen kan zeker ook als een vorm van extra zorg worden gezien. Doordat een groep dan behoorlijk kleiner wordt, kan de leerkracht zelf weer veel meer de handen vrijmaken voor de leerlingen die wat extra’s nodig hebben. Splitsen van groepen lukt alleen als we voldoende “plus”-formatie hebben.

De intern begeleider heeft vooral ook een coachende rol voor de leerkrachten. Zij voert met de leerkrachten zogenaamde groepsgesprekken, waarbij ook de groepsplannen en verbeterplannen worden doorgenomen.

Tenslotte kan het ook gebeuren dat zorg zó specifiek is dat er hulp van “buiten” nodig is. In dat geval speelt de intern begeleider óók een rol door bijvoorbeeld de contacten te leggen en (mede) besprekingen te initiëren en bij te wonen.

Er zijn sowieso al externe instanties die ook een stukje zorg bieden op school. Een voorbeeld is de GGD die de groei en ontwikkeling op fysiek en emotioneel vlak van kinderen ook volgt tijdens de basisschoolloopbaan. Meer informatie hierover vindt u hier.