1 Created with Sketch.

Vormingsonderwijs

Archipelscholen hebben een openbare identiteit. ’t Vierschip heeft die dus ook. Dat betekent dat er op onze school niet vanuit een specifieke godsdienstige beleving gewerkt en gedacht wordt, maar dat er ruimte is voor elke gezindte.

Ook staat onze school open voor elk kind; wit, bruin of zwart of welke kleur dan ook. Er wordt héél veel aandacht besteed aan normen en waarden. We doen dat bijvoorbeeld met behulp van onze methode Leefstijl. We besteden aandacht aan de grote wereldreligies o.a. met “verhalen uit de grote wereldreligies”, behorende bij Leefstijl. In de loop van een schooljaar komen in alle groepen diverse burgerschapsthema’s aan de orde.

We willen dat de kinderen op onze school goed met elkaar omgaan. Daarom zijn er afspraken over. In onze beide gebouwen hangen duidelijk zichtbaar de drie belangrijkste principes die we hanteren in de school. Ze hebben alle drie te maken met respect: voor elkaar, voor de omgeving.

We hanteren een actief anti-pest beleid met het programma van Kids-tegen-geweld. Elke maand is er een nieuw thema. Dit thema wordt óók aangegeven op onze activiteitenkalender.

Om goed om te gaan met de modernste media (internet, etc….) hebben we internetprotocollen opgesteld.

Humanistisch en godsdienstig vormingsonderwijs

De afkorting GVO staat voor godsdienstig vormingsonderwijs.

De afkorting HVO staat voor humanistisch vormingsonderwijs.

Dit vormingsonderwijs – GVO en HVO – is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland.
Met de bedoeling om die kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf. 

Op ‘t Vierschip vinden de lessen vinden plaats op donderdag en duren ongeveer 45 minuten. Juf Dineke Krutwagen geeft de HVO lessen en juf Els van der Maas de GVO lessen. Op ‘t Vierschip maken de ouders een keus voor het volgen van HVO of GVO lessen. Deze keuze staat vast t/m groep 8 tenzij u aan het eind van een schooljaar laat weten te switchen naar het andere vormingsonderwijs.