1 Created with Sketch.

Vormingsonderwijs

Archipelscholen hebben een openbare identiteit. ’t Vierschip heeft die dus ook. Dat betekent dat er op onze school niet vanuit een specifieke godsdienstige beleving gewerkt en gedacht wordt, maar dat er ruimte is voor elke gezindte.

Ook staat onze school open voor elk kind; wit, bruin of zwart of welke kleur dan ook. Er wordt héél veel aandacht besteed aan normen en waarden. We doen dat bijvoorbeeld met behulp van onze methode Leefstijl. We besteden aandacht aan de grote wereldreligies o.a. met “verhalen uit de grote wereldreligies”, behorende bij Leefstijl. In de loop van een schooljaar komen in alle groepen diverse burgerschapsthema’s aan de orde.

We willen dat de kinderen op onze school goed met elkaar omgaan. Daarom zijn er afspraken over. In onze beide gebouwen hangen duidelijk zichtbaar de drie belangrijkste principes die we hanteren in de school. Ze hebben alle drie te maken met respect: voor elkaar, voor de omgeving.

We hanteren een actief anti-pest beleid met het programma van Kids-tegen-geweld. Elke maand is er een nieuw thema. Dit thema wordt óók aangegeven op onze activiteitenkalender.

Om goed om te gaan met de modernste media (internet, etc….) hebben we internetprotocollen opgesteld.

Specifiek aandacht besteden we jaarlijks aan:
– de dag van de Kinderrechten (Archipel-kinddag) op 21 november of een dag er na of voor als dit in een weekend valt.
– de week van respect; op vrijdag in die week besteden we aandacht aan de dag van respect.