1 Created with Sketch.

Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad die bestaat uit 8 leerlingen.
Ze zitten in de groepen 5 t/m 8. Uit elke groep een jongen en een meisje.
De leerlingenraad vergadert 4 keer per jaar onder voorzitterschap van juf Margo.
Agenda’s worden door de leerlingen uit de groepen zelf samengesteld. Er kunnen ook punten besproken worden die door de directie of leerkrachten worden ingebracht.