1 Created with Sketch.

VEILIGHEID op school

Het kaarsje (cire) staat symbool voor veiligheid en geborgenheid. Ook hier wijst
’t Vierschip graag de weg. Door een veilige leeromgeving te scheppen. Een omgeving waarin ouders hun kind met een gerust hart aan het team, aan de zorg van de leerkrachten of andere medewerkers,  toevertrouwen. 

Op school wordt veel aandacht besteed aan een leer- en werkomgeving waarin kinderen, maar óók hun ouders, zich op hun gemak voelen.
Het woord “geborgen” klinkt natuurlijk nogal knus. Het is zeker niet bedoeld als ware het dat we leerlingen hele dagen onder onze vleugels proberen te houden. Integendeel, we voeden hen graag op tot zelfstandige wereldburgers met veel eigen initiatief.
We bedoelen er wel mee dat een leerling altijd bij ons terecht kan áls er eens een keer wat is. Dat een leerling zijn mentoren durft te vertrouwen en er ook op kán vertrouwen dat problemen, klein of groot, serieus worden genomen.
Heel specifiek zijn er twee vertrouwenspersonen in de school (heel bewust is gekozen voor een mannelijke en een vrouwelijke leerkracht, zodat er een keuzemogelijkheid is) waar kinderen met problemen terecht kunnen als ze zich ergens geen raad mee zouden weten.
Dat gebeurt maar zelden natuurlijk, want in de regel zijn vader en moeder daar de aangewezen personen voor.

De school heeft veel voorwaarden geschapen om die veiligheid in de breedste zin van het woord steeds te kunnen blijven borgen. Zo is bijvoorbeeld een deel van het lesprogramma gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling. Respectvol omgaan met elkaar op school speelt een rol. Een actief en preventief anti-pestbeleid hebben we ook en het pestprotocol hopen we hierdoor eigenlijk niet of nauwelijks nodig te hebben.

We meten ook regelmatig hoe de leerlingen (maar ook de ouders en de leerkrachten) zelf hun veiligheid ervaren. En we houden ook een registratiesysteem (ZIEN) bij voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanaf groep 5 registreren leerlingen ook zelf hun beleving op het terrein van welbevinden.