1 Created with Sketch.

SFEER op school

Atmosphare…. atmosphere……. atmosfeer……. “sfeer”. We zijn waar we wezen willen op deze pagina. Een praatje over sfeer en wat er voor nodig is. En…. wat op ’t Vierschip al is gerealiseerd: een goede sfeer! Af en toe een wolkje, maar meestal blauwe lucht.

Een goede sfeer is altijd de basis om goed te kunnen werken. Maar die is er nooit zomaar. Je kunt een héél rijtje voorwaarden bedenken om te komen tot een goede sfeer. Het vervullen van al die voorwaarden kan leiden tot een goede sfeer.

Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er goede afspraken zijn in de school en vooral dat die afspraken vervolgens óók worden nagekomen. Daarom hangen op véél plaatsen in de school de belangrijkste afspraken aan de muur. Makkelijk, je hoeft nooit ver te lopen om ze even te zien.

Goed omgaan met elkaar vinden we erg belangrijk. Dat betekent: met respect voor elkaar. Eventuele problemen nooit oplossen met verbaal of fysiek geweld. We besteden daar veel aandacht aan. Een voorbeeld is het programma “Goed van Start”. Daar werken we mee in elke groep!

Volwassenen zijn altijd een voorbeeld voor kinderen. Dus geldt dat ook voor de medewerkers en de ouders. Daar durven we elkaar zeker op aan te spreken, we weten allemaal goed hoe belangrijk dát is.

En de vele slechte voorbeelden die we zien op TV of lezen in de krant? Die proberen we tóch ook te gebruiken om er van te leren. Namelijk door dit frequent te bespreken met onze leerlingen.

Voor dit alles is ook een team nodig dat goed samenwerkt. En zo’n team hebben wij! Ook nieuwe teamleden, vervangers, de HVO- en GVO-juffen en stagiaires worden in deze samenwerking zorgvuldig “meegenomen”.

Een aantrekkelijk gebouw is óók een belangrijke voorwaarde voor een goede sfeer. Dan bedoelen we niet alleen de opgestapelde stenen met het dak er op….. nee, we bedoelen óók hoe we dat gebouw verder inrichten en netjes houden! En daarbij hoort natuurlijk óók het plein.
Een goede sfeer…. dan creëer je veiligheid en kan talent, zowel van leerlingen als van leerkrachten, tot ontplooiing komen.