1 Created with Sketch.

Schooltijden

Groep 1 t/m 4          ’s morgens:                          ’s middags
Maandag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
Dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
Woensdag 8.30 – 12.15 uur                   
Donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
Vrijdag 8.30 – 12.00 uur
Groep 5 t/m 8         ’s morgens:                          ’s middags
Maandag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
Dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
Woensdag 8.30 – 12.15 uur                   
Donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
Vrijdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur


Toezicht/pleinwacht

Op de pleinen is er toezicht van 8.20 uur – 8.30 uur en van 13.00 uur – 13.15 uur.

We willen de lessen in alle groepen stipt op tijd starten, dus om 08.30 en 13.15 uur.
Daarom bellen we doorgaans een paar minuten vóór aanvang van de lestijd.

Startactiviteit van de groepen 1/2.

Er wordt begonnen met een startactiviteit vanaf 8.20 uur tot 8.30 uur.
Ouders/verzorgers mogen bij deze startactiviteit aanwezig zijn. Om 8.30 uur begint de leerkracht met de les.

Voor schooltijd en in de pauze is er toezicht op het schoolplein door één of  meer van de leerkrachten. De groep waarvan de leerkracht toezicht op het plein houdt, blijft buiten.

Gymlessen

Woensdag: (vakleerkracht Anton)

8.30 – 9.15 uur : groep 6
9.15 – 10.00 uur : groep 4-5
10.00 – 10.45 uur : groep 7
10.45 – 11.30 uur : groep 3-4
11.30 – 12.15 uur : groep 8

Vrijdag:

8.30 – 9.15 uur : groep 6-7
9.15 – 10.00 uur : groep 3-4
10.30 – 11.15 uur : groep 4-5
11.15 – 12.00 uur : groep 7-8

Op woensdag is er van 08.00 tot 08.30 uur motorische remedial teaching (MRT).