1 Created with Sketch.

Schooldocumenten

Op deze pagina treft u belangrijke schooldocumenten aan die u desgewenst kunt downloaden.


In onze hier staat alles wat u voor het lopende schooljaar moet weten.


Gym – Vorming – Rapporten


Geboden hulp in vorige jaren


Waar gaan onze leerlingen naar toe


Het SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN laat zien welke leerlingen wij kunnen opvangen op onze school.
Schoolondersteuningsprofiel


LETTERS en CIJFERS SCHRIJVEN, hoe doe je dat? Een flyer voor ouders van kleuters en aangemelde leerlingen.
Letters en cijfers schrijven