1 Created with Sketch.

Schooldocumenten

Op deze pagina treft u belangrijke schooldocumenten aan die u desgewenst kunt downloaden.


In onze JAARGIDS staat alles wat u voor het lopende schooljaar 2018-2019 moet weten.
Vensters schoolgids 2018-2019


Gym – Vorming – Rapporten


Geboden hulp in vorige jaren


Waar gaan onze leerlingen naar toe


Het SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN laat zien welke leerlingen wij kunnen opvangen op onze school.
Schoolondersteuningsprofiel


LETTERS en CIJFERS SCHRIJVEN, hoe doe je dat? Een flyer voor ouders van kleuters en aangemelde leerlingen.
Letters en cijfers schrijven