1 Created with Sketch.

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van de school wordt stelselmatig getoetst door vragenlijsten te laten invullen door medewerkers, ouders en leerlingen. Het afgelopen jaar was er een oudertevredenheidspeiling en vulden de leerkrachten een zogenaamde quickscan in met vragen over een 5-tal belangrijke onderwijsdomeinen. De rapportages kunt u bekijken door op de desbetreffende link te klikken.

Oudertevredenheidspeiling 2018

Kwaliteitsquickscan april 2018

Beide rapportages zijn in het schoolteam en in de medezeggenschapsraadsvergadering besproken. Verbeterpunten worden opgenomen in het volgend jaarplan.