1 Created with Sketch.

KWALITEIT op school

Phare enheit……. Farenheit. Een maat voor temperatuur. Meten…… daar gaat het hier over. Meten = Weten! We “stoppen” de thermometer dan ook regelmatig in de school.
Ja, we meten wat af op school. Wat meten we dan allemaal wel niet? O.a. KWALITEIT. Daarover het volgende.

Kwaliteit! Hoe goed is “het” (onderwijs) op ’t Vierschip en vooral ook: hoe meten we dat dan?
Voor leerprestaties van leerlingen hebben we om te beginnen het meetinstrument “toets”. Er zijn toetsen die prestaties afmeten t.o.v. landelijke normen of normen die we zelf – als school – hebben gesteld. Heel bekend zijn natuurlijk de CITO-toetsen. En er zijn ook zogenaamde methodegebonden toetsen. Snappet, dat we sinds 2018 gebruiken, is zo’n slim softwareprogramma dat het automatisch, digitaal, toetst!
Met die toetsen meten we dus de kwaliteit van de leerprestaties. Dat kan vervolgens per individu (leerling), maar ook per groep in beeld worden gebracht.
Maar er is natuurlijk een heleboel méér onder de zon als het gaat om KWALITEIT. We zetten er wat op een rij:

  • Kwaliteit van het onderwijspersoneel (vaardigheid)
  • Kwaliteit van de Zorg in de school
  • Kwaliteit van de schooldirectie
  • Kwaliteit van het gebouw
  • Hoe tevreden zijn werknemers, ouders, leerlingen?

Ontzettend véél zaken die dan ook regelmatig gemeten worden. Dat doen we met weer andere meetinstrumenten: (quick)scans en vragenlijsten. Belangrijk daarvoor is ons zogenaamde Kwaliteitszorgsysteem, uitgewerkt in kwaliteitsdomeinen.

En we brengen natuurlijk óók regelmatig verslag uit van wat we gemeten hebben. Aan het Bestuur, aan de inspectie, maar ook aan de ouders. In de toekomst zullen we dat ook weer op de nieuwe website gaan plaatsen.