Jeugdgezondheidszorg GGD Zeeland

Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor ieder kind.
Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook sociaal en emotioneel. De jeugdverpleegkundigen en de jeugdartsen van de GGD Zeeland volgen uw kind en kunnen u ondersteunen bij een gezonde ontwikkeling en opvoeding.
Op deze pagina leest u wat de Jeugdgezondheidszorg aanbiedt in de basisschoolperiode.

Onderzoek in groep 2

In groep 2 nodigen wij u samen met uw kind uit voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige. Vooraf ontvangt u een vragenlijst met het verzoek deze digitaal in te vullen. Het doel van deze vragenlijst is om inzicht te krijgen in de gezondheid en ontwikkeling van uw kind en uw eventuele vragen aan ons.
Tijdens het onderzoek kijken wij samen met u naar de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van uw kind. Wij onderzoeken of uw kind goed ziet, hoort, groeit en beweegt. Ook komen in het gesprek onderwerpen aan de orde als: eten, spelen met vriendjes, school en hobby’s.

Onderzoek in groep 7

In groep 7 nodigen wij u opnieuw samen met uw kind uit voor een onderzoek. Ook hier vult u vooraf digitaal een vragenlijst in maar dit keer samen met uw kind.  Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige.
Het onderzoek bestaat uit een gesprek met u en uw kind. In dit gesprek komen onderwerpen aan de orde als vriendjes, pesten, hoe gaat het thuis en op school, social media, puberteit en hobby’s. Natuurlijk is er voldoende ruimte om in te gaan op uw vragen.
Ook wordt uw kind gewogen en gemeten.

Vaccinaties

In het jaar waarin uw kind negen wordt ontvangt uw kind een uitnodiging voor twee vaccinaties. De ene is tegen difterie, tetanus en polio (DTP), de ander tegen bof, mazelen en rode hond (BMR).
In het jaar waarin uw dochter 12 jaar wordt ontvangt zij een uitnodiging voor een vaccinatie tegen HPV. Het is een afkorting voor het ‘humaan papillomavirus’, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Een half jaar na de eerste vaccinatie volgt de uitnodiging voor de tweede vaccinatie tegen HPV.
Kijk voor meer informatie op www.rijksvaccinatieprogramma.nl

Onderzoek op verzoek

Het is altijd mogelijk, dus ongeacht in welke klas uw kind zit, om een extra afspraak te maken als er vragen of problemen zijn. Ouders, leerlingen, de school en de Jeugdgezondheidszorg kunnen een extra onderzoek aanvragen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vragen over het gehoor, zindelijkheid, de groei, opvoeding of de motorische ontwikkeling. Als ouder kunt een afspraak aanvragen via de school maar het kan ook rechtstreeks bij de Jeugdgezondheidszorg ( zie hieronder voor contactgegevens).

Bespreking met de leerkrachten

Het kan belangrijk zijn dat wij de leerkracht inlichten over de uitkomsten van een onderzoek. Dit gebeurt in overleg met u. Het kan bijvoorbeeld gaan om verminderd gehoor, achterstand in de motoriek of emotionele problemen, omdat deze problemen invloed kunnen hebben op het functioneren op school.

Bereikbaarheid per telefoon

GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg: 0113-249400 (tijdens werkdagen bereikbaar)
www.facebook.nl/ggdzeelandjeugdgezondheidszorgwalcheren

Aan onze school zijn verbonden:

Jeugdarts: Roderick Ter Morshuizen Jeugdverpleegkundige: Marit Gosen