1 Created with Sketch.

CULTUUR op school

Anno nu MOETEN we ontzettend veel rekenen, taal en lezen op school willen we aan normen voldoen.
Je zou dan makkelijk kunnen vergeten dat er nog wel méér dan dat onder de zon is. Zo niet op ’t Vierschip! We weten wel beter. Daarom elk jaar veel aandacht voor leuke “andere” zaken, die we samen “CULTUUR” zouden kunnen noemen. We blazen zeker een toontje mee in de “Fanphare”.

Uit het vele, vele aanbod dat de school krijgt op cultuurgebied, proberen we vooral de interessante zaken te halen, de “krenten uit de pap”.
We doen elk jaar mee met het zogenaamde cultuurmenu. Vanuit Kunsteducatie / SCOOP Zeeland krijgen we aanbod waaruit we kunnen kiezen. Aanbod dat varieert van dans tot muziek of andere soorten van “kunstbeleving”.
Groep 1/2 kiest in combinatie met hun schoolreis regelmatig voor een bezoek aan Film by the sea.
Ons Eindfeest is uiteraard ook een activiteit die onder “CULTUUR” te vatten is. De groepsoptredens en de X-factor lopen als een rode draad door het eindfeest en trekken altijd veel publiek. Een gouden concept dat we al jaren hanteren.
En deze optredens op het Eindfeest zijn eigenlijk de kers op de (slagroom)taart, want eerder in het schooljaar hebben we al een aantal Vierschip-Theaters. Ook doen we zo’n theater gecombineerd met het Kerstfeest.
De kinderboekenweek is de laatste jaren tevens projectweek. We hebben dan een project dat zelfs nog iets langer duurt dan de kinderboekenweek en sluiten dat project standaard af met een mooie tentoonstelling.
In het voorjaar hebben we dan ook nog de Kinderkunstweek.
Ook volgend jaar (2018) is er weer een erg leuk thema: Dieren in de kunst / een heleboel beesten. We gaan dan een mozaiekproject doen samen met Mozarte!
Voor het jaar 2018-2019 staat deelname aan “Muziekimpuls” op het programma. We gaan daarmee proberen het muziekonderwijs een “boost” geven en gaan daarin in elk geval samenwerken met de Zeeuwse Muziekschool en mogelijk met de plaatselijke muziekvereniging.
En dan hebben we het nog niet gehad over de vele uitstapjes – met culturele inslag – die de groepen jaarlijks maken. Denk aan de stadswandeling van groep 8 in Middelburg of bezoeken aan de plaatselijke musea (waaronder ook de werf).