1 Created with Sketch.

CULTUUR op school

Anno nu MOETEN we ontzettend veel rekenen, taal en lezen op school willen we aan normen voldoen.
Je zou dan makkelijk kunnen vergeten dat er nog wel méér dan dat onder de zon is. Zo niet op ’t Vierschip! We weten wel beter. Daarom elk jaar veel aandacht voor leuke “andere” zaken, die we samen “CULTUUR” zouden kunnen noemen. We blazen zeker een toontje mee in de “Fanphare”.

Uit het vele, vele aanbod dat de school krijgt op cultuurgebied, proberen we vooral de interessante zaken te halen, de “krenten uit de pap”.
We doen elk jaar mee met het zogenaamde cultuurmenu. Vanuit Kunsteducatie/SCOOP Zeeland krijgen we aanbod waaruit we kunnen kiezen. Aanbod dat varieert van dans tot muziek of andere soorten van “kunstbeleving”.

Ons Eindfeest is uiteraard ook een activiteit die onder “CULTUUR” te vatten is en trekt altijd veel publiek. Een gouden concept dat we al jaren hanteren.

De kinderboekenweek is de laatste jaren tevens projectweek. We hebben dan een project dat zelfs nog iets langer duurt dan de kinderboekenweek en sluiten dat project standaard af met een mooie tentoonstelling.
In het voorjaar hebben we om het jaar de Kinderkunstweek.