1 Created with Sketch.

BOEIEND ONDERWIJS op school

Het “Wilde Westen” staat natuurlijk symbool voor avontuur. Wie ooit de verhalen van Karl May las, weet dat dit zo is. Het is dus niet voor niets dat we de “Phare West” ook als symbolische illustratie plaatsen bij boeiend, avontuurlijk onderwijs. Al gaat een excursie naar het Wilde Westen ons nét iets te ver aan het Oostgat….. hoewel we wél vaak op excursie gaan!

’t Vierschip is van oorsprong een kleurrijke school, waarin het (toenmalige) team veel ervaring heeft opgedaan met “meervoudige intelligentie”. Het beoogde doel daarvan was om vooral tegemoet te komen aan specifieke talenten van leerlingen, rekening houdend met de wijze waarop zij het beste kunnen leren.
Inmiddels profileert ’t Vierschip zich niet meer zozeer en alleen maar als “MI-school”. We hebben het breder getrokken. Zo zijn we bijvoorbeeld ook aan de slag gegaan met structureel coöperatief leren en executieve functies. En besteden we veel aandacht aan “goed omgaan” met elkaar.

Dit alles wordt didactisch ondersteund door het gebruik van eigentijdse lesmethodes en een uitgebreid “computerpark”. We werken vanaf groep 4 met Snappet, een digitale onderwijs-leeromgeving.
Het traditionele leren in de zin van kennis vergaren en automatiseren (bijvoorbeeld tafels uit je hoofd kunnen) vinden we nog altijd belangrijk. Dus werken we daaraan met de leerlingen. Maar we realiseren ons ook heel goed dat de 21e eeuw veel andere vaardigheden van de wereldburgers vraagt. Weten HOE je moet en kunt leren (ook van elkaar), opzoeken van kennis, etc. wordt dan ook heel belangrijk gevonden. Dus vinden we daar ook ruimte voor. Dat vergt van leerkrachten (maar ook ouders) soms een kwetsbare opstelling. Want ja…. vóór je het weet kunnen “ze” meer dan jij zelf!  M.a.w.: het onderwijs is een boeiend landschap.