1 Created with Sketch.

BOEIEND ONDERWIJS op school

Het “Wilde Westen” staat natuurlijk symbool voor avontuur. Wie ooit de verhalen van Karl May las, weet dat dit zo is. Het is dus niet voor niets dat we de “Phare West” ook als symbolische illustratie plaatsen bij boeiend, avontuurlijk onderwijs. Al gaat een excursie naar het Wilde Westen ons nét iets te ver aan het Oostgat….. hoewel we wél vaak op excursie gaan!

In de hal/gang van beide locaties hangt een mooi ingelijste poster van Boeiend Onderwijs.
Dat wij boeiend, avontuurlijk onderwijs (willen) bieden wordt verder ook nog in beeld benadrukt met behulp van de zogenaamde “moodboards”, fotocollage’s van hoogtepunten in onze school en ons onderwijs.

’t Vierschip is van oorsprong een kleurrijke school, waarin het (toenmalige) team veel ervaring heeft opgedaan met “meervoudige intelligentie”. Het beoogde doel daarvan was om vooral tegemoet te komen aan specifieke talenten van leerlingen, rekening houdend met de wijze waarop zij het beste kunnen leren.
Inmiddels profileert ’t Vierschip zich niet meer zozeer en alleen maar als “MI-school”. We hebben het de laatste jaren eigenlijk “breder getrokken”. Zo zijn we bijvoorbeeld óók aan de slag gegaan met structureel coöperatief leren. En besteden we veel, héél veel aandacht aan “goed omgaan” met elkaar. En in 2017-2018 stellen we “leren zichtbaar maken” centraal.

Dit alles wordt (didactisch) ondersteund door het gebruik van eigentijdse lesmethodes en een uitgebreid “computerpark”. In januari 2018 starten we met “SNAPPET”, een digitale onderwijs-leeromgeving. De tablet gaat (deels) het werkschrift vervangen. Daar hebben we hoge verwachtingen van.
Het “traditionele” leren in de zin van “kennis vergaren” en automatiseren (bijvoorbeeld tafels uit je hoofd kunnen) vinden we nog altijd belangrijk. Dus werken we daaraan met de leerlingen. Maar we realiseren ons óók heel goed dat de 21e eeuw (straks) ook veel andere vaardigheden van de wereldburgers gaat vragen. Weten HOE je moet en kunt leren (óók van elkaar), opzoeken van kennis, etc… wordt dan ook heel belangrijk gevonden. Dus vinden we daar óók ruimte voor. Dat vergt van leerkrachten (maar ook ouders) soms een kwetsbare opstelling. Want ja…. vóór je het weet kunnen “ze” meer dan jij zelf!  M.a.w.: het onderwijs is een boeiend landschap.