Sluiting scholen

Zoals bekend zijn alle scholen vanaf 16 maart tot 6 april gesloten. Om in deze periode toch contact te houden zijn de volgende afspraken gemaakt:

U kunt bij vragen altijd een mail sturen. Bij duo-leerkrachten het bericht naar beiden sturen.
Leerkrachten beantwoorden de mail dagelijks tussen 10 en 12 uur.

Let op! Voor vragen over inloggen/computerproblemen een mail sturen naar:
robeppings@archipelscholen.nl
Geef in de mail duidelijk aan of het om Snappet gaat of Cloudwise.
Wij wensen iedereen veel sterkte toe,
Namens het team,
Tinta Hendriks

vierschip@archipelscholen.nl